Thực hiện theo sự chỉ đạo của phòng GDĐT về việc tổ chức ra đề thi kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 môn toán và tiếng việt cho học sinh khối 4,5. Để đánh giá kết quả học tập ...