Tiếp tục thực hiện đợt thi đua thứ 3, chiều ngày 19/01/2018 tổ chuyên môn số 2 thực hiện 2 tiết thao giảng do 2 cô giáo Nguyễn Thị Nga và Bùi Việt Hương thực hiện tại lớp 3B. Hai tiết học nhầm nâng cao kĩ năng tương tác và kĩ năng thực hành cho học sinh; qua 2 tiết dạy các đồng chí giáo viên trong tổ chia sẻ và đóng góp ý kiến.

Sau đây là một số hình ảnh của giờ học